Ո ՞վ ենք մենք arménien

>?xml:namespace prefix =" ""o" /?<  

"Ո՞վ ենք մենք

 "ՇԷԻՎԵՏ" հյուրատունըտեղակայվածէԳառնիգյուղում՝

Գեղարդավանքգնացողճանապարհիվրա:Հյուրատունը

քառահարկշինությունէշրջապատված  գեղեցիկպարտեզով:

 Ունի 8 ննջասենյակև 7 սանհանգույց,

 մշտականտաք/սառըջուր,բացօթյալողավազան:

 Ննջասենյակներումտեղադրվածեներկտեղանոցմահճակալներ:

 Այստեղդուքկարողեքվայելելհայկականև

ֆրանսիականխոհանոցներիխորտիկները:

«ՇԷԻՎԵՏ» ՀՅՈՒՐԱՏԱՆ  ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ/թիվ 8/

  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

Սենյակներ

 

Մեկտեղանոց

15000 ԴՐԱՄ

Երկտեղանոց

25000 ԴՐԱՄ

Գինըներառումէ`

- Գիշերավարձ

- Նախաճաշ

- ընթրիք

- ինտերնետկապ

-Բացօթյա  լողավազան

- Ավտոկանգառհյուրատանտարածքում
Publié le samedi, avril 13 2013 par Patrick Kaplanian